Organizer

NL

K.F.C. Poperinge is één van de oudste voetbalclubs in West-Vlaanderen en is daar duidelijk trots op. In 2008 vierde de club zijn 100ste verjaardag. De Koninklijke Voetbalclub Poperinge heeft 360 spelende leden waarvan de meeste regelmatig op het voetbalveld te vinden zijn. 

K.F.C Poperinge gaat er prat op dat de vereniging volledig onafhankelijk werkt. Haar budgetten komen hoofdzakelijk uit eigen gegenereerde inkomsten. Jaarlijks worden een aantal activiteiten georganiseerd om de kas te spijzen; De organisatie van dit internationaal jeugdtoernooi sedert 2007 is er één van.

FR

K.F.C. Poperinge est un des plus vieux clubs de la Flandre Occidentale et en est visiblement fière. En 2008 le club fêtait son centenaire. Le club dispose de 360 joueurs (de 5 ans jusqu'aux vétérans).

K.F.C. Poperinge est fière que son fonctionnement est tout à fait indépendant. Ses budgets viennent surtout de ses propres revenus. Annuellement un grand nombre d'activités sont organisés à ce sujet. L'organisation de ce tournoi international de jeunes en est la preuve.