Location

Sport accommodatie

Het Sportcomplex van K.F.C. Poperinge (Don Bosco) heeft zes grote velden en twee kleine. Er zijn ook twee sporthallen, waarin verschillende teams kunnen logeren.

Hébergement

Le complexe sportif de KFC Poperinge (Don Bosco) a six terrains principaux et deux petits. Il y a aussi des salles de sport, ici logent plusieurs équipes.

Sport Unterkunft

der Sportanlage von KFC Poperinge (Don Bosco) hat sechs große Felder und zwei kleine. Es gibt auch zwei Sporthallen, wo mehrere Teams logieren.

K.F.C. Poperinge heeft naast het hoofdveld een clubhuis. Er zijn ca. 20 kleedkamers aanwezig, inclusief de kleedkamers in de sporthallen. 

KFC Poperinge a une cantie à côté du terrain principal . Il y a environ 20 vestiaires, y compris les vestiaires dans les salles de sport. 

KFC Poperinge hat neben das erste Feld ein Clubhaus. Es gibt ca. 20 Umkleidekabinen vorhanden, einschließlich der Umkleideräume in Sporthallen.