Info desk

NL - FR - DU

NL   ALGEMENE INFORMATIE

1. Het hoofdsecretariaat en alle terreinen (A,B,,C, D1, D2, E, F en G) zijn gevestigd op de Poperingse Sportzone - Ouderdomseweg te Poperinge (00 32 57 337674). Bij aankomst moet je je hier aanmelden.

2. Hoofd van het secretariaat is Fabien De Byser (00 32 498 576873).

3. Elk team krijgt bij aankomst een omslag met volgende documenten:

    - Toeristische brochure Stad Poperinge

    - Reiswegschets naar uw logement

    - Welkomsbrochure (2 Ex)

    - Huisreglement

    - Kaarten voor water (6 flessen per dag)

    - Reglement Penaltycup

    - Reglement behendigheidsproef

    - Scheidsrechtersbladen

    - Shiften van de maatijden en de menu's

    - Plan van de sportzone en kleedkamers

    - Bestelbon lunchpaketten (bij aankomst ogenblikkelijk in te vullen VOOR 22 u)

4. De arbitrage is in handen van ongeveer 20 officiële scheidsrechters van de K.B.V.B.. Zjij zetten zich voor 100% in om onpartijdig de wedstrijden te fluiten.

5. Volgende logementen zijn voorzien: De Kaai (Ieper), Bosgeus (Nieuwkerke) en 't Eksternest (Westouter). Op de sportzone worden de twee sporthallen eveneens aangewend als logement. Ook Zaal Rookop te Reningelst op 5 Km van Poperinge wordt als logement voorzien.

6. Er is een EHBO post van het Rode Kruis op de sportzone voorzien.

7. Aan de sportzone is er voldoende parking voor autobussen en auto's voorzien. Er zijn twee parkings (Ouderdomseweg en Reningelstseweg).
.

8. Snacks  zijn te koop op de sportzone.

9. Het ontbijt en het avondmaal worden genomen in Hotel Palace, Ieperstraat te Poperinge (+/- 1 Km van de sportzone). De ingang van de Mensa bevindt zich in de Goudenhoofdstraat).

10. Alle dranken en snacks zijn te koop met bonnetjes. Bonnetjes kan je kopen in de kantine aan de kassa. De prijs voor één bonnetje is € 0,90. Je kan geen bonnetjes retourneren.
 

FR   INFORMATION GENERALE

1. Le sécrétariat principal et les terrainsA, B, C, D1, D2, E, F et G se trouvent à Poperinge,         Ouderdomseweg               (00 32 57 337674).

2. Le responsable du sécrétariat est Mr. Fabien De Byser (00 32 498 576873).

3. Chaque équipe reçoit à l'accueil une enveloppe avec les documents suivants:

   - Brochure touristique de la Ville de Poperinghe

   - l' Iténeraire vers votre logement

   - Brochure d'accueil (2 Ex)

   - Carte eau potable (6 bouteilles par jour)

   - Règlement interne

   - Règlement Pénalty Cup

   - Réglement Lovanhopcup

   - Les shifts de repas et les ménus

   - Plan de la Zone Sportive avec les vestiaires

   - Bon de commande pour les casse-croûtes (à remplir directement à l'accueil AVANT 22 Hr)

4. Les logements suivants sont prévus aux équipes; Les héberges de la jeunesse De Kaai (Ypres), 't Eksternest (Westouter), Bosgeus (Nieuwkerke). A la Zone Sportive les deux halles de sports. La Salle Rookop se situe à Reningelst (à 5 Km de Poperinghe)

5. L' arbitrage sera réalisé par environ 20 arbitres associés à la S.R.B.F.. Ils s'engagent à 100% afin d'arbitrer impatialement.

6. Un poste de secours est prévu par le Croix rouge au stade.

7. Il y a assez de place pour les autocars et les voitures près du stade. Il y a deux parkings (Ouderdomseweg et Reningelstseweg).

8. Des snacks sont en vente au stade.

9. Le déjeuner et le diner se feront à l'Hotel Palace, Ieperstraat à Poperinge (+/- 1 Km du stade). L'entrée du mensa se trouve au Goudenhoofdstraat.

10. Tous les boissons et snacks sont vendus contre des tiquets. Ces tiquets sont en vente à la caisse de la cantine. Un tiquet coûte € 0,90. Vous ne pouver pas retourner les tiquets vendus.

DU  ALLEGEMEINE INFORMATION

1. Adresse Sekretariat und Fussballfelder A, B, C, D1, D2, E, F und G Ouderdomseweg 5                                 Tf: 00 32 57 337674.

2. Sekretariat : Fabien De Byser (00 32 498 576873)

3. Jedes Team erhalt bei Ankunft folgenden Dokumente:

   - Brochure Stadt Poperinge

   - Reiseplan zum Logement

   - Informationenbrochure

   - Hausregeln

   - Karten für Wasser (6 Flasschen pro Tag)

   - Regeln Penalty Cup

   - Schiedsrichterblätter

   - Shiften von Mahlzeiten und Menus

   - Plan Sportzone und Umkleiderräume

   - Bestelbon für Lunchpaketen (bei Ankunft sofort ein zu füllen)

4. Jedes team bekommt ein logement und eine Umkleiderkabine.

5. 20 offizielle Schiedrichter lenken die Spiele in die richtigen Bahn

6. Erste Hilfe von das Rote Kreuz ist vorhanden.

7. Lunch und Getränke wirden zum Verkauf angeboten im Sport Stadion (Kantine). Ein Ticket kostet € 0,90. Wir nehmen keine Ticketten zurück.